Otagowano: zez

Wady wzroku u dzieci

Wady wzroku u dzieci

Obecnie wszystkie dzieci przy profilaktycznych badaniach oraz tak zwanych bilansach są również badane pod kątem wad wzroku. Niestety dzieci często nie zwracają uwagi na pogarszające się widzenie. Może to wynikać z ich niewiedzy lub...

Jakie są wady wzroku ?

Jakie są wady wzroku ?

Vitium visus, czyli wada wzroku z łaciny to brak zdolności oka do prawidłowego ogniskowaniu obrazu na centralnej części siatkówki oraz w obrębie plamki żółtej oka. Każde takie błędne skupianie promieni świetlnych nosi nazwę ametropii,...

Jaki jest cel badania okulistycznego ?

Jaki jest cel badania okulistycznego ?

Podstawowym celem badania okulistycznego jest stwierdzenie wszelkich anomalii w naszym narządzie wzroku. Najważniejsze jest oczywiście wykrycie wad w widzeniu, takich jak krótko – czy dalekowzroczność. Jednak lekarz okulista może również wykryć różne choroby związane...