Otagowano: wszy

0

Wszy (anoplura, lice)

Wszy to owady niewielkich rozmiarów od 0,35 do 6mm długości, mocno spłaszczone grzbietowo-brzusznie bez skrzydeł. Pasożytuje na innych żywych organizmach zarówno ludzkich jak i zwierzęcych, powodując chorobę pasożytniczą nazywaną wszawicą. Żywią się krwią wysysaną...

Wszy (wszawica) 0

Wszy (wszawica)

Gatunek pasożytów, żerujących na ssakach – również na ludziach. Głównie jest to owłosiona skóra głowy. Najczęstszymi miejscami ich występowania są duże skupiska ludzi, gdzie mają duże możliwości mnożenia się. Szczególnie narażone na wszawice są...