Podział kwasów tłusczowych

KWASY TŁUSZCZOWE DZIELIMY NA:

kwasy nasycone – nie posiadają wiązań podwójnych pomiędzy atomami węgla, wszystkie wiązania w łańcuchu węglowym są wysycone wodorem; kwasy jednonienasycone – posiadają jedno wiązanie podwójne pomiędzy atomami węgla;

kwasy wielonienasycone – posiadają co najmniej 2 wiązania podwójne pomiędzy atomami węgla.

Im dłuższy jest łańcuch węglowy i im mniej podwójnych wiązań, tym konsystencja tłuszczu jest bardziej stała.
Wiązania podwójne są mniej trwałe – w tym miejscu kwasy tłuszczowe łatwo wchodzą w reakcje i tworzą nowe połączenia. Opisując kwasy tłuszczowe podajemy zawsze liczbę atomów węgla,
które wchodzą w jego skład oraz liczbę podwójnych wiązań (n) – np. C18:3 (3 wiązania podwójne).

Miejsce, w którym znajduje się pierwsze podwójne wiązanie nazywane jest pozycją omega.

  • omega 3 – oznacza pierwsze podwójne wiązanie przy trzecim atomie węgla (n-3);
  • omega 6 – oznacza pierwsze podwójne wiązanie przy szóstym atomie węgla (n-6).
  • omega 9 – oznacza pierwsze podwójne wiązanie przy szóstym atomie węgla (n-9)

 

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz