Ryzyko zachorowania na raka szyjki macicy

Inaczej niż w przypadku większości nowotworów złośliwych, ryzyko zachorowania na raka szyjki jest najwyższe w stosunkowo młodym wieku, pomiędzy 40. a 59. rokiem życia.

Wśród głównych czynników ryzyka wymienia się:

  • dużą liczbę porodów
  • wczesne rozpoczęcie życia płciowego,
  • dużą liczbę partnerów seksualnych,
  • występowanie stanów przedrakowych szyjki macicy,
  • palenie tytoniu,
  • zachorowania w rodzinie na raka szyjki macicy.

Stosunkowo wysokie ryzyko związane z aktywnością seksualną skłoniło do przypuszczenia, że w powstawaniu tego nowotworu może odgrywać rolę czynnik przenoszony drogą płciową. Faktycznie, w ostatnich latach udowodniono, Ŝe znakomita większość przypadków raka szyjki macicy jest związana z zakażeniem wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV – Human  Papilloma Virus).

Materiały informacyjne „Mediq”

Add Comment