Formacje molekularne

Jak powszechnie wiadomo, nie jedząc można dłużej żyć niż nie pijąc. Nie dostarczanie organizmowi pokarmów dopiero po około pięciu tygodniach może spowodować śmierć. Jednak bez wody człowiek nie przeżyje dłużej niż pięć dni. A to za sprawą tego, że organizm ludzki w większości składa się właśnie z wody. Dla przykładu – mózg człowieka to aż w 85 % woda, a w jego ciele krąży łącznie około 50 litrów wielu płynów, których głównym składnikiem jest woda. Jednakże struktura wody, która znajduje się w komórkach ludzkich jest znacznie inna pod względem budowy od tej, która stanowi wodę pitną.

W organizmie człowieka przeważają formacje molekularne, które składają się z pięciu lub sześciu cząsteczek wody, które określamy mianem wody strukturalnej. Bardzo podobna strukturę mają świeże soki, jak również jonizowana woda. Natomiast woda pitna składa się od dziesięciu do nawet osiemnastu cząsteczek. Dlatego mniejsze formacje molekularne wody alkaicznej wykazują wiele dobroczynnych dla naszego organizmu właściwości.

Między innymi:
– eliminują nagromadzone w jelitach toksyny,
– odżywiają komórki wodą,
– natychmiastowo przechodzą przez błony komórkowe i bez potrzeby wydatkowania dodatkowej energii uczestniczą w procesach metabolicznych,
– za sprawą nerek usuwają zgromadzone pozostałości kwasowe,
– penetrują tkanki,
– wykazują zdolność do rozpuszczania najbardziej opornych toksyn,
– bezpośrednio zostają absorbowane przez tkanki ludzkie,
– istotnie wpływają na poprawę zdolności myślenia i koncentrowania się za sprawą błyskawicznego dotarcia wody alkaicznej do płynu mózgowego.

Dlatego, aby móc cieszyć się nieskazitelnym zdrowiem i doskonałym samopoczuciem nie wystarczy odpowiednio zbilansowana dieta. Ważnym czynnikiem jest dostarczanie organizmowi wymaganej ilości płynów. Szczególnie należy podkreślić, że nie mogą być to obojętnie jakie płyny, np. coca cola czy napoje gazowane. One nie zawierają żadnych cennych składników, jakimi z kolei cieszyć się może woda alkaiczna.

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz