Właściwości wody

Woda jak każdy związek chemiczny wykazuje pewne właściwości. Poniżej znajduje się podział na właściwości fizyczne oraz chemiczne.

Właściwości fizyczne:
– zamarzanie oraz topienie zachodzą w stałej temperaturze 0°C,
– temperatura wrzenia wynosi 100°C,
– największą gęstość odnotowuje przy 4°C,
– masa cząsteczkowa: 18,01524 Da,
– jest dobrym przewodnikiem prądu elektrycznego,
– występuje w trzech stanach skupienia (ciekły, stały, gazowy),
– paruje w każdej temperaturze.

Właściwości chemiczne:
Woda jest jednym z głównych związków chemicznych występujących w przyrodzie. Jest cieczką, nie ma koloru ani smaku. Jej gęstość zależy od jej temperatury. Jest ona w tym przypadku bardzo charakterystyczna (największą gęstość ma przy 4°C). Poniżej lub powyżej tej miary gęstość jest mniejsza od jedności (1g/cm3). To powoduje, że woda w rzece, jeziorach zamarza jedynie na powierzchni, co pozwala na istnienie życia pod taflą lodu.

Powodem tego jest asocjacja cząsteczek na większe, ale o mniejszej gęstości. Asocjacja to wynik biegunowej budowy cząsteczki wody odpowiadającej trójkątowi- w jednym wierzchołku mieści się atom tlenu, a w pozostałych dwa atomy wodoru. Ponadto woda wykazuje aktywność chemiczną w temperaturze pokojowej z sodem, potasem i wapniem, co powoduje wydzielenie się wodoru. Woda nie występują w przyrodzie w stanie czystym. Zawiera w sobie rozpuszczone związki chemiczne oraz gazy atmosferyczne np. wody śródlądowe zawierają w sobie sole mineralne (m.in. CaCO3 i MgCO3), wody morskie – NaCl.

Add Comment