Woda – co to takiego?

Woda to nic innego jak związek chemiczny (H2O), który w warunkach naturalnych występuje w stanie ciekłym. Jest bezbarwna, bezwonna i bez smaku. Może przybierać też postać gazu, czyli pary wodnej oraz stanu stałego, czyli lodu.

Ponad 97% wody w przyrodzie zawiera wiele rozpuszczonych w niej soli- szczególnie chlorku sodu. Ponadto rozpuszczone są w niej gazy atmosferyczne, z czego największe stężenie ma dwutlenek węgla.

Aby móc ją spożywać musi być zazwyczaj uzdatniona. Wody występują na Ziemi tworzą tak zwaną hydrosferę – wodną powłokę (oceany, morza, rzeki, jeziora). Część znajduje się również w atmosferze. Zasoby wynoszą około 1385 mln km3, z czego jedynie 34 mln km3 to wody słodkie – nadające się do picia, po odpowiednim uzdatnieniu.

Woda morska zawiera najwięcej soli mineralnych, z kolei najmniej – woda z opadów atmosferycznych. Wodę o małej ilości składników mineralnych nazywa się wodą miękką. Z kolei wodą twardą nazwiemy taką zawierającą więcej wapnia i magnezu.

Woda jest także częścią organizmu ludzkiego. Stanowi element rozrzedzający płyny ustrojowe, środek transportu wewnątrzustrojowego – niezbędna do usuwania nie przyswojonych produktów przemiany materii. Woda jest niezbędna tak samo jak pokarm wszystkim żywym organizmom. Woda to około 70% całkowitej masy dorosłego człowieka. Z wiekiem ulega zmniejszeniu.

Jako substancja użytkowa woda, poza wodą pitną, ma także inne zastosowanie np. wykorzystywana jest w domach w celach sanitarno-bytowych, ponadto w rolnictwie (brak wody uniemożliwia uprawę ziemi, hodowlę zwierząt) i w przemyśle.

Add Comment