Uzdatnianie wody

Każdy z nas w doskonały sposób zdaje sobie sprawę z tego, że woda jest największym dobrem dla człowieka. Dobrem, o które wszyscy razem powinniśmy dbać i się troszczyć. Jako ludzie mamy też pewien wpływ na jej jakość.

Uzdatnianie wody

Poprawa jakości wody możliwa jest w oparciu o proces uzdatniania. Jednym z takich procesów stosowanych już okresu XVII wieku był proces uzdatniania za pomocą filtrów powolnych. Metoda działania takiego rodzaju filtra była niezmiernie prosta i nadzwyczaj skuteczna.

Filtry powolne

Polegała ona w głównej mierze na wykorzystaniu zbiornika w charakterze otwartym, który był wypełniany odpowiedniego rodzaju złożem filtracyjnym. Opisując w najprostszy sposób zasadę działania takiego filtra to polega ona na wpłynięciu wody do zbiornika i przesączeniu się jej przez umieszczony w nim filtr, po czym następuje jej wypłynięcie. Nazwa „powolny” wynika w tym przypadku z wolno przepływającej wody. Jest to jedna z korzystniejszych metod pozwalających na skuteczne usunięcie różnego rodzaju bakterii. Alternatywą dla szybszego filtrowania wody są filtry pospieszne, stosowane zazwyczaj po wcześniejszym procesie oczyszczenia wstępnego wody.

Oczywiście poza wspomnianym powyżej filtrowaniem wody, na jakość wody wpływ również ma jej właściwa dezynfekcja. W tym przypadku możliwe jest zastosowanie kliku różnego rodzaju metod.

Dezynfekcja wody

Proces dezynfekcji jest podstawowym działaniem mającym przyczynić się do zniszczenia mikroorganizmów szkodliwych dla zdrowia ludzkiego. Chcąc ująć w najprostszy sposób szeroki zakres tego rodzaju działań, jednoznacznie możemy powiedzieć, że służą lub przynajmniej powinny one posłużyć do odkażenia wody. Powinno ono nastąpić w takim stopniu żeby woda po tym zabiegu nadawała się do swobodnego spożywania.

Za tą najbardziej skuteczną i najczęściej stosowaną metodę oczyszczania wody jest uznawana metoda chemiczna i fizyczna. Za metodę fizyczną, najczęściej stosowaną, uznawana jest pasteryzacja wody. Poza tą metodą wykorzystywana bywa również metoda opierająca się o promieniowanie ultrafioletowe i ultradźwięki. W przypadku stosowania chemicznych metod używane są przede wszystkim silnego rodzaju utleniacze. Tym najczęściej stosowanym jest związek chloru. Oprócz fizycznego i chemicznego uzdatniania wody spotkać się jeszcze będziemy mogli z uzdatnianiem typowo biologicznym.

Niezależnie od wybranej metody, każdy z procesów ma olbrzymi wpływ, na jakość wody, którą stosujemy w codziennym użytku. Warto również w tym miejscu zaznaczyć, że proces uzdatniania jest oparty o kilka poszczególnych etapów ściśle powiązanych pomiędzy sobą. Etapów, w których każdy będzie wyglądał inaczej w zależności od końcowego przeznaczenia tej życiodajnej cieczy.

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz