Choroba nowotworowa a psychosomatyka

Choroba nowotworowa a psychosomatyka

Bardzo ważną rolę w chorobach nowotworowych odgrywają czynniki psychiczne. W niektórych chorobach wymienia się nawet określone typy ludzi bardziej podatnych na tę chorobę od innych. Chodzi tu o osoby ze skłonnościami depresyjnymi, pełnymi zahamowań, działającymi w poczuciu przymusu i podporządkowującymi się za wszelką cenę. Impulsem wyzwalającym chorobę może być także znaczne obciążenie psychiczne spowodowane np. utratą bliskiej osoby czy załamaniem się kariery. W następstwie bowiem pojawiają się depresje,  poczucie bezradności, osamotnienia i rozpaczy, które sprzyjają powstaniu choroby. Rak to przecież również kwestia mechanizmów obronnych organizmu. Chore komórki są zwykle rozpoznawane i zwalczane przez organizm własnymi siłami. W przypadku komórek rakowych tak jednak się nie dzieje. Rolę w powstawaniu komórek rakowych odgrywają także czynniki środowiskowe oraz sposób  życia, odżywiania.

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz