Detoks a pora roku

Medycyna chińska przypisuje każdemu z pięciu głównych organów jedną z pór roku. Wątrobie – wiosnę, sercu – lato, śledzionie – późne lato, płucom – jesień, a nerkom – zimę. Dlaczego tak się dzieje? O każdej porze roku przeważają inne wpływy klimatu, które powodują konkretny stres tkankowy, któremuś z pięciu głównych organów.
Wiosna to z reguły zmienna pogoda, gdy ściera się ciepło z chłodem, często występują przelotne opady deszczu. Taka pogoda zwiastuje zbliżające się uwolnienie ukrytej energii, które przejawi się za chwilę rozkwitającymi pąkami kwiatów i zielenią traw i liści. W organizmie takim zmianom pogodowym odpowiada wątroba. Lato to już ciepło, czasem gorąco, które stresuje serce i mózg. Późnemu latu, kiedy w przyrodzie wszystko dojrzewa, podporządkowana jest śledziona. Jesienią stresowi poddane są płuca, a zima to stres dla organów podporządkowanych nerkom. Dlatego też najlepszym i najskuteczniejszym sposobem prowadzenia procesu detoksykacji jest zharmonizowanie go z przebiegiem następujących po sobie pór roku, aby minimalizować niepożądane “rewolucje” a także by pojawiający się stres określonych tkanek nie opóźniał i nie przeszkadzał postępującemu oczyszczaniu organizmu.

Add Comment