Narkotyki, używki

Narkotyki i leki
Nie od dziś wiadomo, że wszystkie leki mają pewne działania uboczne, które potęgują korzystne działanie leku, albo też mogą być traktowane jako działania niepożądane.
Mogą one stać się niebezpiecznymi truciznami, kiedy się je przedawkuje. Nadużywanie leków może powodować lekozależność – stan psychiczny lub fizyczny, zbliżony do narkomanii, w którym człowiek odczuwa ciągłą potrzebę zażywania określonego leku.
Narkotyki z kolei są środkami odurzającymi, naturalnymi lub syntetycznymi substancjami, które zmniejszają wrażliwość ośrodkowego układu nerwowego oraz hamują jego reaktywność. W zależności od podanej dawki działają uspokajająco, powodują euforię, odurzenie lub sen narkotyczny. Narkotyki stosuje się również jako leki przeciwbólowe, nasenne, uspokajające, oraz do narkoz (anestezji, narkotyki chirurgiczne). Ich stosowanie wiąże się jednak z ryzykiem wywołania uzależnienia.
Cechy charakterystyczne zarówno dla leków stosowanych w nadmiarze jak i używanych narkotyków to silne uzależnienie psychiczne i fizyczne, szybki wzrost tolerancji, wyraźne objawy abstynencji oraz wysoka toksyczność narządowa.

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz