Narkotyki

Narkotyki
Narkotyki to substancje pochodzenia roślinnego lub otrzymane syntetycznie w laboratorium które zwykle wykorzystywane są do odurzenia się, wywołują reakcje halucynogenne, przeciwbólowe.
Do najczęściej stosowanych narkotyków należą: morfina, heroina, amfetamina, kokaina, LSD,
meskalina.

Narkotyki mają katastrofalny wpływ na organizm ludzki!!!:
• zmieniają wrażliwość układu nerwowego na bodźce wewnętrzne i zewnętrzne co często przyczynia się do zerwania kontaktu z rzeczywistością
• powodują trwałe uzależnienia – narkomanię, (w zależności od rodzaju narkotyku wywołuje ją
przyjęcie 4–5 dawek, a nawet w przypadku niektórych bardzo mocnych zaledwie jednej dawki)
• wstrzykiwane dożylnie w warunkach nie sterylnych powodują roznoszenie różnorodnych chorób
miedzy innymi żółtaczki i wirusa HIV itp.)
• niszczą zdrowie psychiczne i fizyczne człowieka,
• często są przyczyną agresji a w wyniku halucynacji i chwilowych zaburzeń psychicznych są motywem wielu przestępstw.
• powodują nieodwracalne zmiany w organizmie ludzkim prowadzące do śmierci (przyspieszone
tętno, nadmierną utratę płynów, rozszerzone źrenice, utratę świadomości, konwulsje, śmierć)

Objawy głodu narkotycznego:
psychiczne – to niekontrolowana konieczność dostarczania do organizmu kolejnych porcji narkotyku
• fizyczne – to ból mięśni, zaburzenia pracy serca, układu oddechowego i nerwowego

Ponieważ sprzedaż narkotyków jest źródłem ogromnych dochodów finansowych, dlatego handlarze
narkotyków posuwają się do różnorodnych podstępów mających na celu pozyskiwanie potencjalnych
klientów. Stąd dodawanie narkotyków do słodyczy, gum do żucia, napojów, tytoniu. Należy wystrzegać się kupowania tego rodzaju produktów od przypadkowo spotkanych ludzi.

Jeżeli chcesz wiedzieć jak wspomóc organizm w walce z nałogiem przy użyciu naturalnych suplementów diety zaglądnij pod niżej podany link:

http://www.witaminy-mineraly.pl/witaminy-a-uzywki/witaminy-a-uzywki.html

Add Comment