Rak prostaty

Rak gruczołu krokowego inaczej też zwany rakiem prostaty każdego dnia pozbawia życia dziesięciu mężczyzn. Najbardziej skuteczną metodą zapobiegania tak wysokiej śmiertelności wśród mężczyzn jest jak najwcześniejsza diagnostyka, czyli wykrycie choroby w jak najwcześniejszym stadium. Z każdym rokiem wzrasta tempo zachorowalności na raka gruczołu krokowego. Zgodnie z danymi z Centrum Onkologii aż 7,11% ogółu zgonów nowotworowych stanowią zgony na raka prostaty. Odsetek ten stale rośnie, jest to wynik niskiego poziomu świadomości mężczyzn, którzy znajdują się w grupie zagrożonej ryzykiem, a także wstydu jaki niesie ze sobą to schorzenie.
Rak gruczołu krokowego to złośliwa odmiana nowotworu, która dotyczy przeważnie mężczyzn powyżej 45 roku życia. Zazwyczaj nowotwór tez tworzy się w obwodowej części gruczołu i nie zawsze od razu uciska cewkę moczową. Panowie z rakiem prostaty cierpią również na łagodny przerost centralnej części tego narządu i bardzo często to właśnie jego objawy prowadzą do wykrycia nowotworu.

Od strony zewnętrznej prostata otoczona jest cienką warstwą tkanki łącznej, tzw. torebką. W pierwszym stadium guz tworzy się w obrębie torebki, w kolejnych etapach rozrasta się, przerasta torebkę i zaczyna naciekać na okoliczne struktury. Rozsiew może następować również poprzez oddzielenie się pojedynczych komórek nowotworowych, które wychwytywane przez sąsiednie węzły chłonne, przenikają do chłonki i początkują ogniska przerzutowe. Kolejna, inna droga wiedzie przez krew – zazwyczaj do miednicy i kości kręgosłupa. Urolog może podejrzewać raka, gdy w czasie badania stwierdza obecność twardego guzka lub też, w przypadku gdy cały narząd jest twardy, a jego kształt nieregularny. Bardzo małych guzków niestety nie da się wyczuć. Wczesna diagnoza nowotworu prostaty pozwala na jego całkowite uleczenie – dlatego niezwykle istotna jest konieczność konsultacji urologicznych przy jakichkolwiek objawach zaburzeń ze strony układu płciowo-moczowego.

Urologia klasyfikuje raka na cztery stadia: A,B,C,D
Stadium A
W pierwszym stadium zaawansowania choroby nowotwór jest „niemy klinicznie” –pacjent nawet nie wie, że go ma . Raka nie można zidentyfikowanć w trakcie badania per rectum, a jedyne co może wskazywać na zagrożenie obecności raka jest badanie swoistego antygenu PSA, którego stężenie jest w tym przypadku podwyższone. Oznaczanie tego markera powinno być stałym i koniecznym elementem corocznych badań mężczyzn po 40 roku życia. Stadium A raka prostaty stwierdza się najczęściej po wykonaniu poprzezcewkowej elektroresekcji stercza lub innej operacji, która wskazana została z powodu łagodnego rozrostu stercza. Usuniętą tkankę  gruczołu bada patologa, który zaprzecza bądź ujawnia obecność raka.
Stadium B
Stadium B nowotworu prostaty występuje zwykle w postaci grudki lub stwardnienia, lub też twardej płytki na powierzchni dwóch płatów gruczołu wyczuwalnych w badaniu per rectum. Można go wykryć podczas rutynowego badania lekarskiego lub następuje to po tym jak chory skarży się  na dolegliwości o typie gruczolaka.
Stadium C
W tym stadium nowotwór jest przeważnie wykrywany w czasie rutynowego badania per rectum lub podczas badania ze wskazań, w wyniku odczuwania podobnych dolegliwości do tych, jakie zwiastują obecność gruczolaka stercza. W tym trzecim stadium większa część gruczołu jest twarda lub zbita, co wskazuje na obecność już zaawansowanego nowotworu z możliwością rozszerzenia się go poza obręb stercza do sąsiednich tkanek.
Stadium D
W ostatnim stadium zaawansowania nowotwór daje przerzuty z prostaty do sąsiednich narządów organizmu oraz do węzłów chłonnych. Może rozwijać się w kościach, płucach, albo w każdej innej części ciała.

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz