Potencjał utleniania – redukcji (redox)

Potencjał utleniania – redukcji nazywamy inaczej potencjałem redox, który oznacza pomiar zdolności do oddawania i przyjmowania elektronów. Najkrócej mówiąc potencjał redox oznacza umiejętność wchodzenia do rekcji chemicznych, które w konsekwencji powodują proces utleniania lub redukcji.

Jest wyrażana w miliwoltach (mV) oraz mierzona jest miernikiem ORP. Umożliwia on bardzo szybkie i sprawne określenie, jakiej jakości jest poddawany badaniu produkt w zakresie procesów utlenienia -redukcji.

I dla przykładu. Woda, która posiada dodatni potencjał ORP stanowi utleniacz, zabiera elektrony utleniając związki. Wraz ze wzrostem dodatniego redox, woda silniej utlenia i tym samym zawiera dużo szkodliwych dla zdrowia człowieka wolnych rodników, które stanowią niestabilne cząsteczki, które atakują komórki naszego organizmu, powodując szybsze starzenie się skóry, jak również przyczynia się do powstawania wielu różnych chorób, w tym także chorób nowotworowych. Wolne rodniki niszczyć możemy antyoksydantami, zawartymi np. w witaminach A czy C, jak również w cynku czy selenie. Natomiast woda, która posiada ujemny potencjał ORP i która została poddana procesowi redukcji stanowi antyutleniacz niszczący wolne rodniki.

Podsumowując – im niższa wartość potencjału redox, tym lepsze właściwości prozdrowotne posiada z uwagi na większe zdolności redukujące.

A kiedy mówimy, że badany produkt ma wartości dodatnie lub ujemne ? Otóż przyjęto, że umowną granicą stanowi wartość 200 miliwoltów. Wartości dodatnie – utleniające są wówczas, kiedy przekraczają poziom 200 mV, natomiast ujemne, czyli redukujące są poniżej 200 mV. Jednakże bardzo rzadko można spotkać wodę butelkową, która miałaby ujemny redox. Poza kilkoma wyjątkami wspomniane wody są silnie utlenione, ponadto zabieg butelkowania i magazynowania jeszcze bardziej zwiększają własności utleniające.

Badanie potencjału redox jest niezbędne w przypadku udowadniania i udokumentowania właściwości leczniczych wód zarówno nowych, świeżo odkrytych, jak i wód znanych, z których często się korzystało. Woda, która zostaje poddana reakcji redox zostaje nasycona aktywnym wodorem, który w doskonały sposób eliminuje szkodliwe dla naszego zdrowia wolne rodniki.

Add Comment