Badanie wody

Woda jest to niezbędny element naszego życia. Człowiek bez wody potrafi przeżyć jedynie trzy doby. Zatem spożywanie odpowiedniej jakości i ilości wody jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowanie organizmu.

Co się dzieje jeżeli pijemy zwykła wodę z kranu, czyli potocznie nazywając – kranówkę? Jako, iż zanieczyszczenia w wodzie posiadają odczyn kwasowy, może pojawić się zakwaszenie organizmu, które może doprowadzić nawet do choroby zwanej „dna moczanowa”.

Co zatem możemy zrobić, aby cieszyć się spożywaniem zdrowej wody?

Bardzo skuteczne jest filtr do wody, który usuwa toksyczne zanieczyszczenia, nawet te najmniejsze. Przydatny jest także jonizator wody, który wytwarza prąd stały, który powoduje powstanie 2 rodzajów wody alkaliczną oraz kwaśną. Taka woda zjonizowana posiada wiele właściwości leczniczych, których nie sposób nawet opisać. Jak zatem widać otrzymanie zdrowej i czystej wody jest rzeczą bardzo prosta. Dlatego już obecnie dla swojego zdrowia zróbmy prezent i zacznijmy pić czystą i zdrową wodę.

Woda pobierana z przydomowej studni zazwyczaj nie jest zdatna do picia, ponieważ przekroczona w niej jest dopuszczalna zawartość m.in. żelaza i manganu, które powodują po pierwsze rdzawy kolor, a po drugie żelazisty (metaliczny) zapach oraz smak. Ponadto woda ta jest mętna (za sprawą dużej ilości jonów amonowych). Taka woda powoduje częste osadzanie się kamienia, większe zużycie środków myjących oraz poważne problemy ze zdrowiem.

Jeśli chodzi o instalację wodociągowa to zagrożeniem są tam także mikroorganizmy, które przedostają się z zanieczyszczeń komunalnych lub rolniczych.

Badanie jakości wody można wykonać na dwa sposoby. Pierwszy z nich zakłada analizę podstawową – fizykochemiczną, a druga analizę mikrobiologiczną.

Analiza fizykochemiczna

Jej celem jest określenie jakości wody pod względem:
– przydatności do spożycia,
– wykorzystania rolniczego lub przemysłowego
– fizykochemicznym.

Takie badanie umożliwi potem odpowiedni dobór urządzeń filtrujących do uzdatniania jej.

Analiza ta bada:
– pH wody,
– twardość wody,
– zawartość: żelaza, manganu, azotanów, jonów amonowych, chlorków, chloru wolnego,
– przewodność elektrolityczną.

Analiza mikrobiologiczna

Jej celem jest określenie jakości wody pod względem:
– przydatności do spożycia,
– wykorzystania rolniczego lub przemysłowego
– mikrobiologicznym.

Takie badanie umożliwi potem odpowiedni dobór urządzeń filtrujących do uzdatniania jej lub dezynfekcję.

Analiza ta bada:
– Escherichia coli,
– bakterie grupy coli,
– enterokoki,
– pseudomonas aeruginosa,
– całkowitą liczbę mikroorganizmów po 48 h,
– całkowitą liczbę mikroorganizmów po 72 h,
– legionella sp.,
– Clostridium perfringens.

Add Comment