Odporność

 Nieprawidłowe funkcjonowanie systemu odpornościowego
Przy zaburzonym trawieniu dochodzi do zalegania niestrawionych resztek pokarmowych, pobudza to rozwój bakterii chorobotwórczych, gnilnych i fermentacyjnych osłabiających układ odpornościowy. Bakterie gnilne powstające w wyniku niepełnego trawienia pokarmów w jelicie niszczą bakterie fermentacji mlekowej, które są niezbędne do trawienia błonnika i wytwarzania witamin z grupy B i K. Bakterie gnilne nie produkują też witamin.
Produkty niestrawionych pokarmów przechodzą przez zmienione chorobowo ściany jelita, przedostają się do krwi i wpływają na komórki odpornościowe.
Funkcja komórek odpornościowych jest wtedy zużywana do tworzenia tzw. kompleksów immunologicznych i z tego powodu komórki te nie rozpoznają prawidłowo obcych bakterii, wirusów czy komórek nowotworowych co skutkuje w częstsze infekcje.

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz