Rak – nowotwór złośliwy i łagodny

Nowotwór nazywany rakiem to groźna choroba, która powoduje bardzo obszerny i niekontrolowany przez organizm rozrost tkanki ustrojowej w danym obszarze ciała. Brak kontroli nad podziałami komórki wynika z mutacji genów kodujących białka biorących udział w cyklu komórkowym.

Nowotwór może przybrać łagodną lub złośliwą postać. Nowotwór złośliwy potrzebuje aż kilku mutacji, stąd wynika długi, zazwyczaj bezobjawowy okres rozwoju. Dokonuje przerzutów w inne tkanki i narządy. Nowotwory łagodne nie powodują nacieków w inne tkanki, dlatego można go wyciąć i wyzbyć się tym samym na zawsze.

Czy jest możliwe, aby alkaliczna woda miała właściwości profilaktyczne i pomocne w leczeniu nowotworów ? Otóż według najnowszych badań okazuje się, że tak. Zdrowe komórki człowieka są alkaliczne, znaczy to, że mają odczyn zasadowy. Z kolei komórki nowotworowe mają odczyn kwaśny. Zasadowe komórki giną w kwaśnym środowisku i na odwrót. W kwaśnym środowisku znajduje się znacznie mniej tlenu niż w zasadowym. Dlatego też picie wody alkalicznej sprzyja zwiększeniu zasadowości organizmu.

Woda alkaliczna zalecana jest zalecana szczególnie dla osób:
– żyjących w warunkach sprzyjających pojawianiu się nowotworów (stres, zanieczyszczenie środowiska, zła dieta),
– u których w rodzinie były przypadki zachorowań,
– wyleczonych z nowotworów,
– podczas terapii.

Woda alkaliczna oczyszcza zakwaszone środowisko, co stwarza optymalne warunki dla funkcjonowania komórki, czyli całego organizmu. Zakwaszone części ciała są bardziej podatne na choroby. Zmiana środowiska z kwaśnego na alkaliczne utrudnia powstawanie przerzutów nowotworowych. Regularne spożycie alkalicznej wody stopniowo oczyści organizm z pozostałości kwasowych, co stworzy odpowiednie środowisko dla rozwoju zdrowych komórek.

Add Comment