Kwasy nasycone

Nasycone kwasy tłuszczowe
Nasycone kwasy tłuszczowe występują przede wszystkim w produktach zwierzęcych, z wyjątkiem ryb, oraz w oleju palmowym i kokosowym. Zwiększają stężenie lipoproteiny LDL w osoczu krwi, co sprzyja rozwojowi miażdżycy. Wzrost poziomu cholesterolu powodują przede
wszystkim kwasy tłuszczowe: laurynowy (C12:0), mirystynowy (C14:0) oraz palmitynowy (C16:0).

Zwiększenie stężenia cholesterolu LDL pod wpływem nasyconych kwasów tłuszczowych jest efektem hamowania aktywności receptora LDL na hepatocytach. Powoduje to zmniejszenie wychwytywania cząstek resztkowych lipoprotein o bardzo małej gęstości (VLDL) oraz LDL przez
wątrobę. Wówczas więcej cząstek resztkowych VLDL podlega konwersji w LDL, co zwiększa biosyntezę LDL – przy jednoczesnym zmniejszeniu klirensu, prowadzi to do zwiększenia stężenia LDL w osoczu krwi.

Nasycone kwasy tłuszczowe wywierają również silne działanie na aktywność płytek krwi i ich odpowiedź na trombinę. Pochodna kwasu stearynowego (C18:0) – kwas eikozatrienowy (C20:3), który powstaje w wyniku desaturacji i wydłużania łańcucha, obecny w osoczu i w fosfolipidach trombocytów, ma szczególne znaczenie w modyfikowaniu funkcji płytek krwi, co zwiększa skłonność do zakrzepów naczyniowych.

 

źródło: Nutrition&Health 15, Nr 1(58); Calivita International Polska; Marzec 2012

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz