Omega 3 (EPA+DHA) zmniejszają stężenie trójglicerydów

Kwasy tłuszczowe omega 3 (EPA + DHA) zmniejszają stężenie
trójglicerydów VLDL w surowicy krwi o około 25-30% – efekty biologiczne wywiera dawka 2-5 g/dobę kwasów tłuszczowych omega 3. Mechanizm działania kwasów tłuszczowych omega 3, który hamuje syntezę VLDL, stwierdzono zarówno u ludzi, jak i u zwierząt – obserwuje
się zmniejszenie syntezy i nasilenie utleniania kwasów tłuszczowych, co znacznie zmniejsza ich dostępność dla estryfikacji do glicerydów. Wzrost aktywności lipazy lipoproteinowej przyspiesza oczyszczanie krwi z chylomikronów i prowadzi do poposiłkowego obniżenia stężenia
trójglicerydów w osoczu.

W grupie 60 osób z hiperlipidemią wykazano, że podawanie kwasów tłuszczowych omega 3 spowodowało obniżenie stężenia trójglicerydów o 22-26% oraz wzrost stężenia cholesterolu HDL
o 7-8,6%, pomimo że pacjenci nie zmienili swojego sposobu odżywiania. Równoczesne podawanie kwasów tłuszczowych omega 3 i fitosteroli powodowało jednocześnie obniżenie całkowitego stężenia cholesterolu, cholesterolu LDL i trójglicerydów oraz podwyższenie stężenia cholesterolu HDL.

Ostatnie badania wskazują na korzyści z łącznego stosowania nienasyconych kwasów tłuszczowych omega 3 i statyn – szczególnie u pacjentów z hiperlipidemią mieszaną. Monoterapia statynami skutecznie obniża poziom cholesterolu LDL, ale nie redukuje w istotny sposób podwyższonego poziomu trójglicerydów. Terapia skojarzona statyny + nienasycone kwasy tłuszczowe omega 3 – obniżenie poziomu cholesterolu LDL i trójglicerydów, bez konieczności stosowania dużych dawek statyn, co jest obarczone ryzykiem miopatii lub wzrostem poziomu transaminaz w surowicy.

 

źródło: Nutrition&Health 15, Nr 1(58); Calivita International Polska; Marzec 2012

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz