Omega 3 – działanie hipotensyjne

Niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe omega 3 wywierają działanie hipotensyjne, zarówno u ludzi, jak i zwierząt laboratoryjnych. Efekt obniżania ciśnienia tętniczego uzyskuje się szczególnie u osób po 45 r. ż., po podaniu 3 g/dobę nienasyconych kwasów tłuszczowych omega 3. Średnio ciśnienie skurczowe ulega obniżeniu o 5,5 mm Hg, a ciśnienie
rozkurczowe o 3,5 mm Hg.

Bardzo interesujące badania przeprowadzono w Australii – dotyczyły jednoczesnego stosowania diety niskokalorycznej i regularnego spożywania posiłków bogatych w ryby, u pacjentów z nadwagą i nadciśnieniem tętniczym. Dieta zawierała około 3,65 g kwasów tłuszczowych omega 3 na dobę. Wykazano, że wśród osób z nadwagą i nadciśnieniem tętniczym leczonych hipotensyjnie sama dieta z obniżoną kalorycznością, poza redukcją masy ciała o średnio 5,6 kg, obniżyła znamiennie ciśnienie skurczowe o 6,2 mm Hg, a rozkurczowe o 4,2 mm Hg. Podobny spadek ciśnienia skurczowego i rozkurczowego uzyskano po zastosowaniu diety bogatej w ryby. Natomiast jednoczesne zastosowanie diety niskokalorycznej i bogatej w ryby, z dużą zawartością nienasyconych kwasów tłuszczowych omega 3, wykazało addytywne działanie hipotensyjne i obniżyło ciśnienie skurczowe o 13 mm Hg, a rozkurczowe o 9,3 mm Hg. Dieta bogata w ryby przyczyniła się do zwolnienia częstości akcji serca, średnio o 3 uderzenia na minutę, co łącznie z obniżeniem ciśnienia tętniczego zmniejszyło obciążenie mięśnia sercowego. Wyniki badań potwierdzają możliwe antyarytmiczne działanie nienasyconych kwasów tłuszczowych omega 3.

Dieta niskokaloryczna i bogata w ryby poza redukcją masy ciała, obniżyła poziom trójglicerydów o 38% i podwyższyła cholesterol HDL o 24%, bez zmian cholesterolu LDL, co bardzo korzystnie wpłynęło na zmianę profilu lipidowego pacjentów w kierunku zmniejszenia ryzyka choroby niedokrwiennej serca.

 

źródło: Nutrition&Health 15, Nr 1(58); Calivita International Polska; Marzec 2012

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz