Omega 3 a nagły zgon sercowy

Migotanie komór najczęściej powoduje nagły zgon na serce –
nienasycone kwasy tłuszczowe omega 3 EPA + DHA zmniejszają
ryzyko nagłego zgonu sercowego.
Przeprowadzone na świecie badania kliniczne potwierdziły wpływ kwasów tłuszczowych omega 3 na obniżenie zgonów z powodu choroby niedokrwiennej serca, a zwłaszcza nagłych zgonów sercowych. W badaniu DART przeprowadzonym w Wielkiej Brytanii wzięło udział 2033 mężczyzn po przebytym zawale serca. Zostali podzieleni losowo na dwie grupy. Grupa badana otrzymywała przez 2 lata dwie porcje tygodniowo oleju rybnego, zawierającego 600-900 mg/dzień kwasu EPA + DHA, grupa kontrolna przyjmowała placebo. W ciągu 2 lat obserwacji, w grupie badanej stwierdzono mniejszą śmiertelność ogólną o 29% i mniejszą o 32% śmiertelność z powodu choroby niedokrwiennej serca.

Największe badanie działania kwasów tłuszczowych omega 3 na choroby układu krążenia pod nazwą GISSI-Prevenzione przeprowadzono we Włoszech. 11324 pacjentów po zawale serca podzielono losowo na 4 grupy: pierwsza otrzymywała 850 mg/dzień EPA + DHA, druga 300 mg
witaminy E, trzecia witaminę E łącznie z EPA + DHA, czwarta placebo. Obserwacja trwała 3,5 roku. U pacjentów otrzymujących EPA + DHA (2836 osób) w porównaniu z grupą otrzymującą placebo stwierdzono obniżenie: śmiertelności ogólnej o 20%, śmiertelności z powodu choroby niedokrwiennej serca o 30%, śmiertelności z powodu chorób serca ogółem o 35%, a przypadki nagłej śmierci sercowej zostały zredukowane o 45%.

W badaniach US Physician Health Study stwierdzono, że spożycie przynajmniej jednego posiłku rybnego w tygodniu zmniejsza ryzyko nagłego zgonu sercowego o 52%, jednak zwiększenie liczby posiłków nie wiązało się z redukcją nagłych zgonów, czy śmiertelnością ogólną.
Nienasycone kwasy tłuszczowe omega 3 podawane w dawce 4 g/dobę u pacjentów po operacji pomostowania tętnic wieńcowych by – pass, istotnie zmniejszały częstość zamknięcia pomostów. Blaszki miażdżycowe pobrane w czasie zabiegu operacyjnego od pacjentów, którzy przyjmowali kwasy tłuszczowe omega 3, różniły się od blaszek miażdżycowych pobranych od pacjentów z grupy kontrolnej – miały grubszą otoczkę włóknisto-kolagenową i mniejszy naciek zapalny, co zmniejsza podatność na pęknięcia – stabilizacja blaszki miażdżycowej.

Badania te przyczyniły się do tego, że wprowadzono do standardów terapeutycznych u chorych po zawale serca, zalecenie suplementacji nienasyconymi kwasami tłuszczowymi omega 3, jako uzupełnienie terapii farmakologicznej.

 

źródło: Nutrition&Health 15, Nr 1(58); Calivita International Polska; Marzec 2012

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz