Omega 3 zmniejsza ryzyko zaburzeń serca

Kwasy tłuszczowe omega 3 zmniejszają ryzyko występowania poważnych zaburzeń rytmu serca – nadkomorowych zaburzeń rytmu, głównie migotania przedsionków oraz migotania komór w czasie ostrego niedotlenienia mięśnia sercowego. Dzienna podaż 2g nienasyconych kwasów tłuszczowych EPA i DHA zmniejsza częstość występowania migotania przedsionków o 38%. Stosowanie kwasów omega 3 powoduje efekty podobne do niektórych leków antyarytmicznych, ale przy większym bezpieczeństwie.

Kwasy tłuszczowe omega 3 wywierają działanie antyarytmiczne na serce. Mechanizm tego działania polega na zmniejszaniu pobudliwości kardiomiocytów w wyniku hiperpolaryzacji błony komórkowej, wydłużeniu okresu refrakcji względnej oraz zwiększeniu progu pobudliwości komórki. W obecności nienasyconych kwasów tłuszczowych omega 3, siła bodźca zdolnego do wywołania potencjału czynnościowego musi być większa niż zwykle – efekt biologiczny jest następstwem działania kwasów omega 3 na kanały sodowe i wapniowe – zapobiegają one przeładowaniu wapniem w okresie stresu oraz hamowaniu napięcia kanałów sodowych w miocytach sercowych.

W czasie dokonywania się zawału mięśnia sercowego powstaje niedobór ATP w niedokrwionych miocytach, co powoduje upośledzenie funkcji pompy sodowo – potasowej, następuje gwałtowna depolaryzacja i śmierć komórek. W strefie okołozawałowej kardiomiocyty ulegają tylko częściowej depolaryzacji, potencjał spoczynkowy błony tych kardiomiocytów staje się mniej ujemny i zbliża się do potencjału progowego. Nawet bodziec
o niewielkiej sile może w tych warunkach wywołać potencjał czynnościowy, co może zainicjować migotanie komór.

 

źródło: Nutrition&Health 15, Nr 1(58); Calivita International Polska; Marzec 2012

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz