Toksyczne obciążenie z powietrza i środowiska

Toksyczne obciążenie z powietrza i środowiska
Pyły i gazy przechodzące do atmosfery pochodzą z wielu rożnych źródeł, lecz największym zagrożeniem jest:
– górnictwo i hutnictwo
– rozwój motoryzacji
– rozwój transportu

Po intensywnym rozwoju przemysłu w ostatnich stu latach zanieczyszczenia środowiska są jedną z głównych przyczyn chorób tzw. cywilizacyjnych jakie trapią nasze pokolenia. Najbardziej narażoną grupą są dzieci ponieważ  wzrost odporność jest u nich znacznie słabszy i wolniejszy, dlatego też wszelkie zanieczyszczenia środowiska mają na nich szczególnie niebezpieczny wpływ.
Do niezwykle niebezpiecznych trucizn środowiskowych w Polsce zaliczamy:
– metale ciężkie takie jak Pb, Cd, As, Ni, Hg, Zn, Cu, Mn i ich związki.
– związki siarki
– związki azotu
– pestycydy: DDT, HCH
– pyły

Wpływ każdej z tych substancji na żywy organizm zależny jest od rodzaju trucizny, stopnia toksyczności, dawki, czasu jej działania, oraz od drogi wprowadzenia jej do organizmu.
Wszystkie te toksyczne substancje, znajdujące się w środowisku, krążą w przyrodzie, żywności, więc w tych elementach, z którymi bezpośrednio jesteśmy związani. Aktualnie zanieczyszczeniu uległy już właściwie wszystkie elementy środowiska, z czego największą uwagę poświęca się zanieczyszczeniom dotyczącym wód i powietrza, dziurze ozonowej oraz kwaśnym deszczom, ponieważ mają one bezpośredni wpływ na zdrowie i życie ludzi.

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz