Elektroliza wody

Elektroliza to zmiana struktury chemicznej danej substancji pod wpływem prądu elektrycznego. W przypadku  wody elektroliza to proces rozłożenia wody na wodór i tlen. Jest to możliwe na skutek działania na wodę prądem elektrycznym.

Proces:

Zgodnie z wzorem chemicznym wygląda to tak:

K (-) proces redukcji             2H+  +  2e →  H2 ¬
A (+) proces utleniania        2OH-  -2e  →  H2O  +  O
2O → O2¬

W procesie elektrolizy pojawia się dwa razy więcej wodoru niż tlenu.

Aby zwiększyć przewodnictwo elektryczne wody, która zostanie poddana elektrolizie, dodaje się  do niej elektrolit np. H2SO4. Proces elektrolizy to wprowadzanie jonów do elektrod (najczęściej przewodniki metaliczne), po działaniu na nie  niepiciem elektrycznym. Elektroda naładowana ujemnie to katodą, a z kolei elektroda naładowana dodatnio nazywana jest anodą. Obie przyciągają jony naładowane przeciwnymi ładunkami. Do katody przyczepiają się dodatnie kationy, do anody ujemnie aniony. W ten sposób woda o odczynie kwaśnym i niekorzystnym oddzielona jest od tej o pozytywnym działaniu i odczynie zasadowym.

Efekty przepływu prądu przez wodę (elektrolizy):
– uporządkowany ruch jonów,
– podział na jony dodatnie i ujemne,
– przebieg procesów chemicznych na powierzchniach elektrod,
– zmiany stężenia w obszarach elektrolitu sąsiadujących z elektrodami.

Pierwsza elektroliza wody została przeprowadzona w 1839 roku przez fizyka, Anglika W. Grave’a.

Elektrolizę można przeprowadzać w różnego typu aparaturach np. aparat Hoffmana czy konstrukcje własnej roboty. Jednak każdy z aparatów jest układem składającym się z dwóch przewodników metalicznych – elektrody, zanurzonych w wodzie.

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz