Wody mineralne – powstawanie, rodzaje

Woda mineralna to naturalna woda, która wzbogacana jest dodatkowymi solami mineralnymi pod postacią jonów. Mogą zawierać również rozpuszczone gazy naturalnego pochodzenia np. dwutlenek węgla. Woda ta pozyskiwana jest spod ziemi i nazwana jest inaczej wodą głębinową. Przepływając przez skały pozyskuje z nich minerały i sole. Stopień mineralizacji zależy od głębokości na jakiej płynie woda, a także od okresu czasu jaki znajduje się pod ziemią.

Jak powstają wody mineralne ?
Woda z opadów deszczowych dostaje się do szczelin skalnych i tam pozyskuje składniki mineralne z wypłukiwania skał. W zależności od tego w jakim miejscu i przez jakie skały przepływa woda, wykazuje ona później różnego rodzaju właściwości.

Podział wód ze względu na zawartość minerałów, które mają wpływ na jej smak:
– słodka, czyli naturalna,
– półsłodka,
– słonawa,
– słona,
– solanka,
– solanka silna.

Wody mineralne ze względu na stopień mineralizacji:
niskozmineralizowane – składniki mineralne poniżej 500 mg/l, nadaje się do codziennego spożycia,

średniozmineralizowane – składniki mineralne między 500-1500 mg/l, zawierają: chlorki wapnia co korzystnie wpływa na nadciśnienie,

wysokozmineralizowane – składniki mineralne powyżej 1500 mg/l, zawiera jony sodu, chloru, fluoru, wapnia i magnezu. Zalecana sportowcom i pracującym fizycznie, dla uzupełnienia niedoborów. Zabrania się picia dzieciom czy osobom z chorobami nerek lub nadciśnieniem tętniczym. Mogą doprowadzić do kumulacji biopierwiastków i doprowadzić do kamicy nerkowej.

Nie każda woda w butelce jest wodą mineralną. Niektóre z nich to wody źródlane (co zawsze jest uwzględnione na etykiecie). Są one naturalne i najbardziej uniwersalne (zalecane dla chorych i zdrowych). Jeżeli woda wodociągowa ma niską jakość, można wykorzystać wodę źródlaną do gotowania i mycia.

Rodzaje wód mineralnych ze względu na skład chemiczny:
– szczawy – zawiera dwutlenek węgla,
– woda krzemowa – zawiera kwas metakrzemowy,
– woda jodkowa – zawiera jony jodkowe,
– woda glauberska – mineralna, zawiera jony siarczanu i sodu,
– woda fluorkowa – zawiera jony fluorkowe,
– woda chlorkowa – zawiera jony chloru (woda słona i solankowa),
– woda bromkowa – zawiera jony bromu,
– woda borowa – zawiera kwas metaborowy,
– woda arsenowa – zawiera arsen – jony arseninowe,
– woda manganowa – zawiera jony manganawe,
– woda radoczynna – zawiera rozpuszczone gazy – radon lub rad,
– woda siarczanowa – zawiera jony siarczanowe,
– woda witriolowa – czyli siarczanowo-żelazista o bardzo niskim odczynie pH,
– woda żelazista – zawiera jony żelaza.

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz