Rodzaje zaćmy

Istniej kilka rodzajów podziału zaćmy. Podstawowym podziałem jest wyszczególnienie  zaćmy wrodzonej i nabytej.

– Zaćma wrodzona.

Pojawia się u człowieka już od urodzenia. Najczęściej jest efektem dziedziczenia genów albo też zaburzenia rozwojowego soczewki. Zaburzenia te to kłopoty matki dziecka z przemianą materii podczas ciąży, jej niedożywienie, czy też zatrucia. Do najczęstszych przyczyny zalicza się uszkodzenie wirusem różyczki – niebezpieczny w pierwszym kwartale życia płodowego.

Ponadto może być również następstwem uszkodzenia promieniowaniem jonizującym.

Tego typu zaćma prowadzi do niedowidzenia. Jeśli zaćma dotyczy obu oczu to już w pierwszych miesiącach życia przeprowadza się zabiego lub wkłada się soczewki kontaktowe.

– Zaćma nabyta.

Dzieli się ja na: starczą, urazową, metaboliczną, toksyczną, wikłającą.

Zaćma starcza jest najpopularniejszą formą zaćmy. Zaczyna się od 40. roku życia, a widoczne objawy w większości przypadków ujawnia się około 60-tki. Soczewka zaczyna mętnieć. Może to trwać latam. Jednak rozwój zaćmy przyspieszy dieta uboga w antyoksydanty.

Zaćma urazowa to konsekwencja urazów gałki np. rana, ciało obce wewnątrzgałkowe, czy też  stłuczenie.

Zaćma metaboliczna to rodzaj zaćmy u osób chorych na cukrzycę. W tym przypadku zaćma pojawia się wcześniej niż u osób bez cukrzycy. Wyróżnić tutaj można zaćmę „cukrzycową” która jest efektem zaburzeń biochemii soczewki. Zmętnienie zupełne soczewki może tutaj nastąpić w kilka dni.

Zaćma toksyczna jak sama nazwa wskazuje pojawia się na skutek zbyt wielu toksyn w organizmie. Tutaj wyróżnia się „zaćmę posterydowa” u leczonych sterydami.

Innym podziałem jest wyróżnienie zaćmy jądrowej, korowej i tylnej.

Zaćma jądrowa postępuje na skutek procesu starzenia. Oto kilka przyczyn jej rozwoju: oko złuszcza się jak skóra, odkładając się w soczewce, to powoduj jej grubienie. Powstaje tzw.  mętne jądro.

Zaćma korowa pojawia się, gdy kora soczewki w naturalny sposób wraz z wiekiem, twardnieje. Do około 60 roku życia – 16 % soczewki jest już korą. Rozrastanie się kory powoduje, iż soczewka staje się stwardniała.

Zaćma podtorebkowa tylna jest chyba najrzadszą odmianą, ale niestety pogarsza wzrok bardziej niżeli inne. Diagnoza ma miejsce u osób mających poniżej 40 lat. W tym przypadku światło skupia się z tyłu soczewki, następuje wysoka czułość na jasne światło np. czytanie jest bardzo trudne. Pojawia się na skutek zabiegu na oczach, wstrząśnienia mózgu,  napromieniowywania, czy guza oka.

Możesz również polubić…