Rodzaje zaćmy

Istniej kilka rodzajów podziału zaćmy. Podstawowym podziałem jest wyszczególnienie  zaćmy wrodzonej i nabytej.

– Zaćma wrodzona.

Pojawia się u człowieka już od urodzenia. Najczęściej jest efektem dziedziczenia genów albo też zaburzenia rozwojowego soczewki. Zaburzenia te to kłopoty matki dziecka z przemianą materii podczas ciąży, jej niedożywienie, czy też zatrucia. Do najczęstszych przyczyny zalicza się uszkodzenie wirusem różyczki – niebezpieczny w pierwszym kwartale życia płodowego.

Ponadto może być również następstwem uszkodzenia promieniowaniem jonizującym.

Tego typu zaćma prowadzi do niedowidzenia. Jeśli zaćma dotyczy obu oczu to już w pierwszych miesiącach życia przeprowadza się zabiego lub wkłada się soczewki kontaktowe.

– Zaćma nabyta.

Dzieli się ja na: starczą, urazową, metaboliczną, toksyczną, wikłającą.

Zaćma starcza jest najpopularniejszą formą zaćmy. Zaczyna się od 40. roku życia, a widoczne objawy w większości przypadków ujawnia się około 60-tki. Soczewka zaczyna mętnieć. Może to trwać latam. Jednak rozwój zaćmy przyspieszy dieta uboga w antyoksydanty.

Zaćma urazowa to konsekwencja urazów gałki np. rana, ciało obce wewnątrzgałkowe, czy też  stłuczenie.

Zaćma metaboliczna to rodzaj zaćmy u osób chorych na cukrzycę. W tym przypadku zaćma pojawia się wcześniej niż u osób bez cukrzycy. Wyróżnić tutaj można zaćmę „cukrzycową” która jest efektem zaburzeń biochemii soczewki. Zmętnienie zupełne soczewki może tutaj nastąpić w kilka dni.

Zaćma toksyczna jak sama nazwa wskazuje pojawia się na skutek zbyt wielu toksyn w organizmie. Tutaj wyróżnia się „zaćmę posterydowa” u leczonych sterydami.

Innym podziałem jest wyróżnienie zaćmy jądrowej, korowej i tylnej.

Zaćma jądrowa postępuje na skutek procesu starzenia. Oto kilka przyczyn jej rozwoju: oko złuszcza się jak skóra, odkładając się w soczewce, to powoduj jej grubienie. Powstaje tzw.  mętne jądro.

Zaćma korowa pojawia się, gdy kora soczewki w naturalny sposób wraz z wiekiem, twardnieje. Do około 60 roku życia – 16 % soczewki jest już korą. Rozrastanie się kory powoduje, iż soczewka staje się stwardniała.

Zaćma podtorebkowa tylna jest chyba najrzadszą odmianą, ale niestety pogarsza wzrok bardziej niżeli inne. Diagnoza ma miejsce u osób mających poniżej 40 lat. W tym przypadku światło skupia się z tyłu soczewki, następuje wysoka czułość na jasne światło np. czytanie jest bardzo trudne. Pojawia się na skutek zabiegu na oczach, wstrząśnienia mózgu,  napromieniowywania, czy guza oka.

Może Ci się również spodoba