Posocznica (Sepsa)

Sepsa sama w sobie nie jest chorobą, a jedynie określa się tak – zespół ogólnoustrojowej reakcji zapalnej (SIRS).

Posocznica potocznie nazywana sepsą jest to gwałtowna, ogólna reakcja zapalna organizmu na ataki mikroorganizmów. Może ją wywołać w zasadzie każdy rodzaj mikroorganizmu, najczęściej jednak wywołuje ją pneumokok, meningokok, gronkowiec i paciorkowiec.

Rozsiew jej do krwi przeważnie następuje z ogniska zapalnego występującego w organizmie, ale zdarza się także zachorowanie poprzez wprowadzenie drobnoustrojów prosto do krwiobiegu, np. przez skażoną igłę, cewnik, dreny, żywienie pozajelitowe, różnego rodzaju kroplówki, a także odleżyny i rany. Czasem możemy znaleźć ropne ognisko, będące źródłem zakażenia takie jak: ropień skóry, chory ząb lub ropień kości.

Do rozwoju posocznicy często dochodzi, gdy jest ogólne osłabienie organizmu wywołane przez inne schorzenia, np. wyniszczająca choroba, alkoholizm, przez zażywanie leków obniżających odporność, cukrzyca, marskość wątroby, a także oparzenia. W ciągu roku na całym świecie z powodu posocznicy umiera około 750 tysięcy osób. Poza szpitalem na sepsę mogą zachorować najbardziej dzieci, młodzież, osoby w podeszłym wieku, osoby z obniżoną odpornością, osłabionych psychicznie oraz fizycznie, przebywających w dużych skupiskach ludzkich, czyli w szkołach, żłobkach, przedszkolach, koszarach i więzieniach.

Pierwszym objawem zakażenia posocznicą często jest przyspieszenie oddechu, u osób starszych może spowodować dezorientację. Także może wystąpić gorączka z dreszczami, ale zdarzają się też sytuacje, gdzie w ogóle się nie pojawia – przede wszystkim u osób starszych, alkoholików, a w szczególności u noworodków. Kolejne objawy zależne są od tego, jakie narządy zostały zaatakowane. W przypadku skóry może dojść do martwicy tkanek ze współistniejącą martwicą, mogą pojawić się różne wysypki, wylewy i zmiany krwotoczne. Gdy zakażenie dotyczy przewodu pokarmowego, mogą pojawić się nudności, wymioty, zaparcia oraz biegunka. W przypadku, gdy uszkodzona zostaje wątroba może wystąpić żółtaczka cholestatyczna, która wynika z przytkania kanalików żółciowych. Przy uszkodzeniu nerek doprowadza do pojawienia się białka w moczu ciał azotowych we krwi oraz skąpomoczu.

W posocznicy może również dojść do zaburzeń krzepliwości krwi oraz wylewu. W najgorszych przypadkach może doprowadzić do wstrząsu septycznego, a nawet śmierci.

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz