Choroba Heinego-Medina (Heine disease medina)

Choroba Heinego-Medina to wirusowe zapalenie rogów przednich rdzenia kręgowego, H14.  Jest to choroba zakaźna, wywoływana przez wirus polio. Charakteryzuje się uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego. W początkowej fazie zjawiska te są odwracalne, jednak później następuje faza nieodwracalna, wiążąca się z całkowitym zniszczeniem komórek nerwowych, zwyrodnieniu i atrofii włókien mięśniowych. Zarażenie się wirusem powoduje wykształcenie się trwałej odporności na niego.

Do zarażenia się chorobą Heinego-Medina dochodzi drogą fekalno-oralną. Źródłem zakażenia są osoby chore lub z infekcją ukrytą, wydalające wirus wraz z odchodami lub poprzez wydzielinę z gardła w ostrej fazie choroby. Okres zaraźliwości zaczyna się kilka dni przed wystąpieniem objawów a kończy kilka miesięcy po jej zakończeniu. Wirus może być przekazywany drogą trawienną poprzez spożycie skażonych pokarmów. Diagnostyka laboratoryjna polega na wykryciu wirusa w kale oraz swoistych przeciwciał we krwi.

Choroba może przebiegać w różny sposób. Może to być przebieg bezobjawowy, ale także:
– zakażenie poronne,
– aseptyczne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych,
– postać porażenna,
– postać rdzeniowa,
– postać opuszkowa,
– postać opuszkowo-rdzeniowa,
– zapalenie mózgu,
– zespół poporażenny.

Ze względu na postać w jakiej występuje choroba, konsekwencje zachorowania na chorobę Hainego-Medina mogą być łagodne ale i kończyć się śmiertelnie. Najczęściej porażeniu ulegają kończyny dolne, górne, a w skrajnych przypadkach dochodzi do porażenia opuszkowego z porażeniem mięśni oddechowych.

Nie istnieje szczególny sposób leczenia zapalenia istoty szarej rdzenia. W fazie ostrej stosuje się leczenie objawowe, mające niekiedy na celu zachowanie pacjenta przy życiu w najbardziej krytycznych momentach. W trakcie rekonwalescencji dość szybkie wprowadzenie fizjoterapii jest niezbędne, aby ułatwić przywrócenie sprawności uszkodzonym grupom mięśniowym. Istnieje kilka rodzajów szczepionek przeciw tej chorobie. Są to szczepionki Koprowskiego, Salka oraz Sabina. Służby epidemiologiczne zalecają szczepionkę Sabina, choć część lekarzy nawołuje do powrotu do szczepionki Salka, ze względu na brak możliwości nawrotu choroby. W Polsce najpierw otrzymuje się szczepionkę Salka, a następne dawkę szczepionki Sabina.

Add Comment