Dlaczego Aquarion firmy CaliVita

Zalety Filtra Wody Aquarion CaliVita:

 • Rewolucyjny nowy automatyczny dynamiczny system przepływu przy zastosowaniu opatentowanych zaworów typu SOL (zawory elektromagnetyczne). Dzięki zastosowaniu systemu zaworów SOL jonizator wytwarza wodę alkaliczną najwyższej jakości bez osobnego cyklu oczyszczania, stosowanego we wszystkich innych jonizatorach. System ten utrzymuje pożądaną
  intensywność przepływu i poziom ciśnienia, zapobiegając osadzaniu się kamienia i chroniąc komorę wodną
  przed przeciążeniami. Jednocześnie system ten zmniejsza wielkość przepływu z wylotu wody kwaśnej.
 • 5-cio warstwowe elektrody platynowo-tytanowe: Stosujemy najnowocześniejszy proces galwanizacji przy wytwarzaniu elektrod platynowo-tytanowych, zapewniający stałe wytwarzanie wody o wybranym poziomie pH, przy optymalnym ORP (potencjale utleniająco-redukcyjnym).
 • Potrójne membrany: Stały poziom pH, ORP i wymiany jonowej pomiędzy ośrodkiem alkalicznym i kwaśnym zapewniają, niezależnie od zmian ciśnienia, przepływu i prędkości, unikalne membrany wykonane z naturalnej masy pokrytej polietylenem i środkami powierzchniowo czynnymi. Zabezpieczają one przed osadzaniem się kamienia dzięki zastosowaniu nowego materiału zwanego fremionem.
 • Specjalistyczne elektrody o ostrym profilu: Badając przekrój poprzeczny elektrody w powiększeniu 700 x można zaobserwować, że elektrody posiadają bardzo ostre punkty i utworzone bruzdy. W tym urządzeniu zastosowano specjalne elektrody, które wytwarzają zredukowaną wodę o optymalnym
  ORP i stabilnym odczynie pH.
 • Wielostopniowy filtr najwyższej jakości z zastosowaniem nano-srebra, mieszczący się w pojedynczej obudowie: Użycie najwyższej jakości materiałów w tym filtrze zapewnia wytwarzanie zdrowszej i czystszej wody. Filtr zatrzymuje wiele różnych zanieczyszczeń przepuszczając jednocześnie wartościowe
  składniki mineralne.
 • Za pomocą jednego przycisku można uruchomić lub zatrzymać przepływ wody (ON/OFF): W przeciwieństwie do innych jonizatorów w naszym urządzeniu nie ma potrzeby nieustannego ręcznego sterowania intensywnością przepływu wody. Opatentowany system zaworów SOL automatycznie kontroluje przepływ wody. Dzięki temu zapewniono łatwość obsługi i optymalne działanie – nie reguluje się niczego na wyczucie!

Add Comment