Problemy ze wzrokiem

W Polsce zarejestrowanych jest ponad 80 tysięcy osób niedowidzących i słabo widzących. Szacuje się, że ponad 25% osób z takim uszkodzeniem wzroku nie figuruje w żadnych statystykach.

Utrata wzroku

Utrata wzroku może być wynikiem choroby lub urazu. Może pojawić się stopniowo lub nagle, albo być wrodzoną. W Polsce taka osoba traktowana jest jako niepełnosprawna i z tego tytułu przysługują jej świadczenia.

Ślepota

Do głównych przyczyn ślepoty zalicza się:
– zaćmę – zmętnienie soczewki skupiającej oka,
– jaskrę – uszkodzenie nerwu wzrokowego, spowodowane zbyt wysokim ciśnieniem śródgałkowym krwi,
– jaglica – zakażanie bakteryjne, powodujące bliznowacenie rogówki i spojówki,
– stany chorobowe – np. cukrzyca uszkadzająca siatkówkę,
– niedobory żywieniowe – np. braki witaminy A,
– onchocerokoza – choroba tropikalna wywołana larwami pasożytniczych robaków, działa także na skórę.

Badanie wzroku

Aby zapobiegać chorobom oczu należy regularnie je badać i stosować się do zaleceń okulisty.

Badanie ostrości wzroku ma na celu określenie indywidualności dokładności widzenia i jeśli to konieczne przepisania okularów lub soczewek korekcyjnych. Badanie to wchodzi w skład badania okulistycznego. Jest przeprowadzane przez lekarza okulistę.

Cukrzyca a wzrok

Należy regularnie badać ostrość wzroku, ponieważ u każdego człowieka zmienia się ona wraz z wiekiem. Odnosi się to przede wszystkim do osób starszych, u których częstsze są schorzenia, takie jak zaćma czy jaskra. Na ogół badanie wystarczy co 2 lata, ale np. kiedy chorujemy na cukrzycę, wskazane jest robić to częściej.

Łzawienie oczu

Na co dzień, niemal każdego z nas dotykają pewne kłopoty związane ze wzrokiem, które powodują u nas dyskomfort, a czasem nawet ból i pogorszone samopoczucie. Do najczęstszych należy łzawienie oczu. Dolegliwości te nasilają się w niekorzystnych warunkach środowiskowych np. mróz, wiatr. Powodować to także może klimatyzacja, zbyt suche pomieszczenie – nadmierne ogrzewanie w pomieszczeniach, kurz, dym czy niekorzystne warunki pracy.

Łzawienie przewlekłe może prowadzić do zapalenia spojówek. Kolejnym kłopotem jest zaczerwienienie oczu. Jakie są tego powody? Nieprawidłowo dobrane szkła okularów, nie noszeniem okularów przy dużej wadzie wzroku. Czerwone oko może oczywiście być skutkiem zmęczeniem, stresu, przebywaniem w złym oświetleniu, przebywanie dłużysz czas w klimatyzowanym pomieszczeniu. Ponadto nieprawidłowa higiena oczu u noszących soczewki kontaktowe. Towarzyszy temu często obrzęk powiek i spojówek.

Możesz również polubić…