Bąblowica

Bąblowica jest wywoływana przez postać larwalną tasiemca z rodziny Echinococcus. Jego nosicielami są najczęściej mięsożerne zwierzęta leśne (np. lisy), ale może być również przenoszony przez udomowionych pupili, takich jak psy i koty. Dodatkowo członki i jaja tasiemca znajdują się w odchodach zakażonych zwierząt, dlatego mogą kryć się w leśnym runie oraz na owocach i grzybach. W przypadku zjedzenia ich przez człowieka, może dojść do rozwoju tasiemca w ludzkim organizmie.

Jaja oraz człony tasiemca mają bardzo wysoką zdolność przetrwania nawet w niskich temperaturach, dlatego też jest on określany jako pasożyt zimnych stref. Można go odnaleźć nawet w okolicach koła podbiegunowego. Do organizmu człowieka dostają się one najczęściej wraz z pokarmami, a następnie trafiają do krwioobiegu i są rozrzucane po całym organizmie. Larwalna postać tasiemca powoduje powstanie w wątrobie, na płucach i w mózgu torbieli, czyli struktur patologicznych zawierających płyn, które następnie zaczynają wzrastać. Zmiany te są podobne do tych obserwowanych przy nowotworach.

W zależności od rozmieszczenia torbieli, bąblowica może mieć różne objawy. Zwykle mają związek z uciskiem, który wywiera torbiel na sąsiednie tkanki, choć może również przebiegać bezobjawowo, aż do pęknięcia zmiany. Wtedy też pojawiają się wymioty oraz wyciek wodnistego płynu podczas kasłania. Często bąblowica jest rozpoznawana pod wpływem przypadku, gdy chory zostanie skierowany na badanie radiologiczne z powodu innych chorób.

Leczenie bąblowicy jest bardzo kosztowne i długotrwałe. Najczęściej chory jest poddawany zabiegowi chirurgicznemu, który ma na celu usunięcie torbieli. Jego następstwem jest co najmniej dwuletnia chemioterapia nastawiona przeciw pasożytom. Chory musi się również nawet po wyleczeniu poddać badaniom kontrolnym przez kolejne 10 lat, aby zapobiec nawrotom. Działanie chemioterapii bardzo wyniszcza i tak już osłabiony organizm, niszcząc równowagę mikrobiologiczną w układzie pokarmowym. Powoduje to nasilenie ryzyka przechodzenia innych chorób, zwłaszcza tych pochodzenia bakteryjnego.

Warto pamiętać, że należy zachować podstawowe zasady higieny. Owoce leśne (jagody, poziomki, borówki) należy dokładnie umyć przed zjedzeniem. Szczególną ostrożność powinny zachować osoby, które mają kontakt z głównymi nosicielami tasiemca, czyli leśnicy i myśliwi. W Polsce rzadko dochodzi do zakażeń bąblowicą, ale nie zwalnia nas to wcale od myślenia i zachowywanie podstawowych zasad higieny.

Add Comment